----

Aktualitások, információk

NAV: gyakran ismételt kérdések és válaszok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) frissítette a honlapján közzétett gyakran ismételt kérdéseket az online számlaadat-szolgáltatással kapcsolatban

NAV: gyakran ismételt kérdések és válaszok


A kézi nyugta adattartalmáról is kell adatot szolgáltatni 2020. július 1-jétől?

A NAV válasza: a nyugta adattartalmáról nem kell és nem is lehet adatot szolgáltatni. Kivétel ez alól az online pénztárgéppel kibocsátott nyugta, amelyről továbbra is a pénztárgép szolgáltat adatot.
[Áfa tv. 166. § (1) bekezdés, Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés, Áfa tv. 10. számú melléklet 1. pont]

Kötelezett-e regisztrálni, illetve adatot szolgáltatni az egyéni vállalkozó, ha szünetelteti a tevékenységét?

A NAV válasza: az Áfa tv. rendelkezéseiből következően csak azoknak kell az online számla rendszerben regisztrálniuk, akiknek számlaadat-szolgáltatási kötelezettségük van.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény lehetővé teszi az egyéni vállalkozónak, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltethesse. A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.

Mivel az egyéni vállalkozói tevékenység nem végezhető a szünetelés időtartama alatt, így feltételezhetően számlakibocsátási, és ezáltal online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége sem keletkezhet az egyéni vállalkozónak. Ha a szünetelés időtartama alatt egy belföldön teljesített ügyletéről az adóalanynak mégis számlát kellene kibocsátania (akár egyéni vállalkozóként, például egy tárgyi eszköz értékesítésről, akár az egyéni vállalkozás keretein kívüli, áfa hatálya alá tartozó tevékenységről) egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, akkor fennáll a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, amelynek előfeltétele az online számla rendszerében történő regisztráció.
[Áfa tv. 10. számú melléklet 1. pont, 2009. évi CXV. törvény 18. §]

Kell-e szerepeltetni a belföldi összesítő jelentésben az áthárított áfát nem tartalmazó számlákat 2020. július 1-jétől a számla befogadójának?

A NAV válasza: az Áfa tv. 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezései a számlabefogadói adatszolgáltatást ahhoz a számlához kötik, amely számla alapján a számla befogadója – összegszerűségtől és aránytól függetlenül – adólevonási jogot gyakorol. Ennek megfelelően arról a számláról, amely alapján a számla befogadója 2020. július 1-jét magába foglaló vagy azt követő adómegállapítási időszakban adólevonási jogot gyakorol, értékhatártól függetlenül, a számlán szereplő teljes adóalapról és adóról köteles adatot szolgáltatni a belföldi összesítő jelentésben (benyújtott bevallásának ’65M lapján).

Arról a számláról, melyen áthárított áfa nem szerepel (így arra adólevonási jog értelemszerűen nem alapítható), a bevallás M lapján nem kell adatot szolgáltatni. Számlabefogadói oldalon tehát nem kell adatot szolgáltatni például kizárólag adómentes ügyletet bizonylatoló számláról. Arra tekintettel, hogy belföldi fordított adózás alá eső ügylet esetén a termék beszerzője/szolgáltatás igénybevevője az adólevonási jogát nem feltétlenül a részére kiállított számlára alapítja, a kizárólag belföldi fordított adózás alá eső ügyletet kísérő számláról sem kell adatot szolgáltatni a ’65M lapon.

Abban az esetben, ha a befogadói adatszolgáltatással érintett számlában külön-külön tételként szerepel áthárított áfát tartalmazó, illetve áthárított áfát – bármilyen okból – nem tartalmazó tételsor is, és a számla befogadója az adott számlára adólevonási jogot alapít, akkor a számla összesített adóalapjáról és adójáról kell adatot szolgáltatni arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallás belföldi összesítő jelentésében, mely időszakban a számla befogadója a számla alapján adólevonási jogot gyakorolt.
[Áfa tv. 10. számú melléklet 9-10. pont, Áfa tv. 60.§, Áfa tv. 120. § b) pont, Áfa tv. 127. § (1) bekezdés bb) alpont]

További kérdések és válaszok ITT olvashatók.


Vissza az előző oldalra